Privacyverklaring

Privacy verklaring Reuvers Makelaardij B.V.

Reuvers Makelaardij B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Heythuysen (6093EA) aan de Dorpstraat 15, hierna te noemen “Reuvers Makelaardij” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Reuvers Makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Reuvers Makelaardij u over de manier waarop Reuvers Makelaardij uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Reuvers Makelaardij worden aangeboden op www.reuversmakelaardij.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Persoonlijk

Reuvers Makelaardij gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden.

Reuvers Makelaardij past wat u op www.reuversmakelaardij.nl ziet aan op uw interesses. Reuvers Makelaardij gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

 1. Doel

Reuvers Makelaardij verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.reuversmakelaardij.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Reuvers Makelaardij gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens.

Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Reuvers Makelaardij.

 1. Klantenservice

U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Reuvers Makelaardij registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. Voor

analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Reuvers Makelaardij gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

 1. Reuvers Makelaardij geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
 2. a) De doorgifte geschiedt aan een door Reuvers Makelaardij voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Reuvers Makelaardij een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
 3. b) Reuvers Makelaardij op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

 1. Reuvers Makelaardij maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Reuvers Makelaardij ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@reuversmakelaardij.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account.

Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

 1. Het is mogelijk dat Reuvers Makelaardij tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd.

Sommige functies op www.reuversmakelaardij.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Reuvers Makelaardij

 1. Reuvers Makelaardij heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Reuvers Makelaardij verwerkt ten behoeve van www.reuversmakelaardij.nl. Reuvers Makelaardij accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

 1. Reuvers Makelaardij bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.reuversmakelaardij.nl, tenzij Reuvers Makelaardij op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

 1. Reuvers Makelaardij behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.reuversmakelaardij.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.reuversmakelaardij.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.reuversmakelaardij.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 23-03-2020.

Uitgelicht aanbod

Onze nieuwste woningen in beeld

Bekijk ons volledige aanbod